רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוגוסט, 2017

מהו הצורך המשפטי ביועץ בטיחות וגיהות?

תמונה
אחריות משפטית באה לידי ביטוי בקיום הכללים המשפטיים כפי שנקבעו בחוק. בהקשר של תחום שימור בריאות העובדים, הצורך המשפטי הוא חלק בלתי נפרד מהחובות המוטלות על המעסיק. בעזרת בטיחות וגיהות ניתן למלא את הוראות החקיקה והתקינה ולהרחיב את הידע של העובדים תוך כדי פיתוח מודעות לסכנות. כמו כן, תפקידו של היועץ הוא לסייע לתכנון ייצור ושיווק של אמצעים ואביזרי בטיחות ולערוך בדיקות ציוד. עיקר הפעילות הנובעת מהצורך המשפטי ביועץ בטיחות וגיהות מתבססת על התחומים הבאים: א. שליטה וצמצום סיכונים – החוק מחייב מעסיקים בענפים מסוימים בתעשייה לשלוט בסיכונים ולצמצם אותם עד כמה שניתן. השליטה בסיכונים וצמצומם מתבצעת באתר עצמו או בתהליך שמומלץ על ידי היועץ. ב. גיהות תעסוקתית – תפקיד לא פחות חשוב של היועץ הוא להיות מעורב בתהליכים של חיזוי, הכרה, הערכה, בקרה ומניעה של גורמי סיכון. זו למעשה הגיהות התעסוקתית שחשובה עבור מפעלים ובתי תעשייה בארץ ובעולם. ג. בריאות – החוק גם מתייחס לנושא של רווחה גופנית, נפשית וחברתית שלמה בקרב העובדים. כאן הדגש הוא על הרחבת ההתייחסות ליכולת התפקודית התקינה או היעדר מחלה בלבד, א