רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוקטובר, 2017

מה תפקידה של מחלקת בטיחות וגיהות בעירייה

האצלת סמכויות מטעם המדינה המדינה היא הגוף שכולנו יוצרים בזכות מטרות משותפות וחיים משותפים אך יש דברים שמחייבים האצלת סמכויות לעיריות ולרשויות המקומיות ואחד מהם זוהי הבטיחות והגיהות. בטיחות וגיהות הם שני ערכים שיוצרים סביבה נקייה ואיכות חיים גבוהה ויש אגף שלם בעירייה שאחראי לשמור על תחום השיפוט שלו לפי כל התקנות הממשלתיות. במקום שלא יהיה נקי ולא יהיה בטוח לתושבים, גם בתור עובדים וגם בתור אנשים פרטיים, זה רק עניין של זמן עד שיהיו תאונות ויהיו גם נפגעים ואבידות. זו הסיבה מדוע המדינה בעצמה באמצעות המחוקק והמשרדים הממשלתיים שלה קובעים תקנות וחוקים ולאחר מכן אוו אגף אמור ליישם אותם בדרכו שלו ומתקציבו. מה תפקידה של מחלקת בטיחות וגיהות בעירייה ? ·         מחלקת בטיחות וגיהות בעירייה דואגת לשמור על כל הנהלים והחוקים בנושא וכמובן להשתמש בסמכויות שלה במידת הצורך. העירייה אחראית לבצע ביקורות לעסקים ולמפעלים שפועלים בתחום שיפוטה כדי לוודא שאף עובד ואך עובר אורח לא מסכן את עצמו. יש הרבה מקומות עבודה שלא עובדים עם ציוד מגן או נהלים ברורים, חלק מהם ביודעין, וכאן העירייה נכנסת לתמונה כד