רשומות

מציג פוסטים מתאריך יוני, 2019

חוות דעת מומחה לדין הזר

תמונה
על חוות דעת של מומחה אין טעם להרחיב הרי כולנו מבינים עד כמה הן חשובות. חוות דעת אלו יכולות להינתן במגוון רחב ש לנושאים אך למעשה יש מקרים בהם המומחים לא יעזרו, כי יש צורך להבין גם את המערכת המשפט במדינה אחרת. מתי יש צורך בחוות דעת מומחה לבית משפט מסוג זה ומדוע? מהי חוות דעת מומחה לבית משפט בדין זר? חוות דעת מומחה לבית משפט היא למעשה הדעה של מומחה בנושא מסוים שיכול להיות מהתחום הרפואי, הפלילי וכן הלאה. חוות דעת מומחה בדין זר היא למעשה חוות דעת דומה בתבניתה ובמטרתה כאשר הפעם הדגש הוא על מורכבות תיקים שבהם יש צורך לערב גם את הדין של מדינה אחרת. יכול להיות שעבירה מסוימת בוצעה בחו"ל והאדם צריך להישפט גם בישראל, יכול להיות שמדובר על חברה זרה וכן הלאה. בגלל העולם הגלובלי שלנו כל מדינה חייבת להחזיק גם במומחים לדין הזר, כאשר יש מומחה לרוב המדינות בעולם, אם יש להם יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. מתי יש צורך בחוות דעת כזו? חוות דעת מומחה לדין הזר  חייבת להינתן כאשר יש צורך לבדוק מה אומר החוק מבחינת המדינה השנייה שאליה קשור הגוף, התאגיד או האדם שעומד לדיון. יכול להיות שהתיק שני